HET CORONAVIRUS - LAATSTE UPDATE!

19 juni 2020

LAATSTE WIJZIGINGEN! (1 klas = 1 bubbel)

 

Beste ouders,

Het schooljaar zit er bijna op. Gelukkig zijn er de laatste dagen ook minder besmettingen van covid -19 . Daarom hebben wij besloten om ook de leerlingen van de lagere school de laatste 7 dagen van het schooljaar in hun volledige klasbubbel te laten komen. Dit is eerder ook toegestaan en geadviseerd door het GEES. Op deze manier kunnen de kinderen nog even genieten met hun klas vooraleer ze de vakantie in gaan.

Dit vraagt natuurlijk weer een paar praktische afspraken om alles toch zo veilig mogelijk te laten verlopen.

- De leerkrachten blijven een mondmasker dragen en blijven de hele dag in hun klasbubbel.

- De klasbubbels worden niet gemixt tijdens de speeltijden of middagpauze.

- De leerlingen komen op school aan om 8.30 u en gaan onmiddellijk naar hun klas en wassen daar hun handen grondig.

- Ook voor en na de speeltijd en voor de kinderen naar huis vertrekken, wassen ze hun handen. Dit doen we ook na een niesbui!

- Tijdens de middagpauze blijven alle leerlingen en leerkrachten in hun bubbel en gaan niet naar huis om te eten. De leerlingen van het 1e , 2e en 3e leerjaar gaan ’s middags eerst een half uurtje buiten spelen en eten daarna hun boterhammetjes op in de klas. De leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar eten eerst hun boterhammen en gaan daarna naar buiten.

 

Ter verduidelijking hieronder een klein rooster.

 

 

 

 

 

 

We gaan ook bewegen met meester Roy op de lestijden van voor de coronacrisis. Op deze dag dragen we sportieve kleding  zodat we ons niet hoeven om te kleden.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.

 • Neem ’s morgens de temperatuur van je kind voor het naar school komt. Bij koorts mag je kind de speelplaats niet betreden.

 • Zet je kind af of haal het op aan de ingangen van de school. Volg stipt de afgesproken uurregeling.

 • Kom niet op het terrein van de school.

 • Hou 1.5 m afstand van andere ouders en kinderen.

 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang

 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Doe dit via telefoon of mail.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.

 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen dan om je kind zo snel mogelijk af te halen. Neem daarna contact met je huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 • Is iemand van je gezin besmet met corona of heeft iemand van het gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

 • Behoort je kind tot de risicogroep dan beslist de behandelende arts of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

 

We hopen zo dit bijzondere schooljaar toch nog op een positieve manier af te sluiten!

(We stoppen op dinsdag 30 juni om 12.05 !)

 

Hou het gezond en geniet van de zomervakantie!

28 mei 2020

IEDEREEN IS WEER WELKOM IN ONZE SCHOOL!

Vanaf dinsdag 2 juni gaat de kleuterschool weer open! 

Er zijn enkele belangrijke richtlijnen die je als ouder zeker even moet nalezen...

Ook alle leerlingen van de lagere school kunnen binnenkort weer naar school.

Op vrijdag 5 juni is iedereen weer welkom!

Opgelet: ook in de lagere school zijn er vele nieuwigheden! 

Lees zeker de nieuwe richtlijnen na!

Alle info over de heropstart van de kleuters en de lagere school kan je hier nalezen:

KLIK HIER  (pdf)

 

11 mei 2020

HEROPSTART LESSEN PRAKTISCH + NIEUWE REGELS OPVANG!

Beste ouders, lees aandachtig de richtlijnen van onze school i.v.m. de heropstart van de lessen (1ste, 2de en 6de leerjaar). De aangepaste uurregeling en hoe je precies de school moet betreden staat duidelijk uitgelegd in de brief. 

Ook voor de opvang gelden er nieuwe regels! Ook dit kan je nalezen in de brief.

 

KLIK HIER om de nieuwe richtlijnen te lezen !

 

Indien je kind om gezondheidsredenen de lessen op school niet mag/kan volgen, gelieve ook het CLB te verwittigen. Je kan HIER hun berichtgeving raadplegen.

5 mei 2020

HEROPSTART VAN DE LESSEN OP SCHOOL VANAF 18 MEI

IN HET KORT

- De lessen starten weer op maandag 18 mei, maar niet voor iedereen!

- Enkel de leerlingen van het 1ste leerjaar, 2de leerjaar en 6de leerjaar worden op vooraf afgesproken momenten verwacht op onze school.

- Alle andere leerlingen (3de, 4de en 5de leerjaar + wereldkinderen + kleuters) blijven thuis indien mogelijk en krijgen afstandsonderwijs.

- Indien je zelf geen opvang kunt voorzien, mag je de school contacteren. De school zal dan opvang voorzien. 

Uitgebreide info kan je in deze brief vinden: KLIK HIER

18 april 2020

BIJKOMENDE INFO VOOR OUDERS

Wat na de paasvakantie? Wat is 'preteaching'? Hoe pakken we dit aan in onze school?

Wat kan je als ouder doen?

Lees HIER de brief.

16 april 2020

 

OOK OPVANG NA DE PAASVAKANTIE !

 

Onze school blijft voorlopig nog een tijdje gesloten.

De kleuters en leerlingen van de lagere school zullen taken krijgen van hun leerkrachten. Communicatie hierover verloopt hoofdzakelijk via de leerkracht zelf. Alvast veel succes!

VOOR DE OUDERS DIE OPVANG NODIG HEBBEN:

Laat aan je klasleerkracht weten wanneer je opvang wilt!

Dagelijks zijn er 's morgens (om 8u30) enkele leerkrachten op school om te kijken of er kinderen zijn die opvang nodig hebben. Indien er zich geen kinderen aanmelden, mogen de leerkrachten naar huis gaan.

Indien je in het verloop van de dag toch opvang nodig hebt (vb: je moet pas om 10u of 14u gaan werken), dan kan je JUF NICOLE op voorhand een SMS sturen: 0497-204.659. Dan zorgt de school op dat moment voor opvang!

Opgelet: Dit is enkel tijdens de bestaande schooluren (inclusief voorschoolse en naschoolse opvang).

RICHTLIJNEN BLIJVEN DEZELFDE

1) Zieke kinderen blijven thuis!

2) Enkel opvang voor drie groepen van gezonde leerlingen:

- kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...)

- kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid

- kinderen met een moeilijke thuissituatie. 

3) Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

 

31 maart 2020

 

OOK OPVANG IN SCHOOL TIJDENS PAASVAKANTIE (4 april - 19 april)!

 

Ook tijdens de paasvakantie zal onze school opvang voorzien voor leerlingen waarvan ouders werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, …) en leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.

De regels voor de opvang tijdens de paasvakantie: 

- enkel opvang tijdens schooluren

- kinderen blijven zoveel mogelijk thuis

- zieke kinderen blijven thuis

Wil je gebruik maken van deze opvang? Stuur een berichtje (WhatsApp of SMS) naar de klasleerkracht of naar Juf Nicole (= 0497-204.659). Gelieve dit op voorhand te regelen!

Niet vergeten: Indien er niemand meer op school is en je hebt dringend opvang nodig in het verloop van de dag. (vb: je moet plots om 10u of 13u gaan werken), dan kan je JUF NICOLE contacteren: 0497-204.659. Dan zorgt de school op dat moment voor opvang! Opgelet: Dit is enkel tijdens de bestaande schooluren. 

 

Wil je gebruik maken van de opvang buiten de normale schooluren (voor -en na de school)? 

Dan contacteer je de stedelijke kinderopvang (011-399.607) . Dit dien je op voorhand te regelen.

 

VOOR GEDETAILLEERDE INFO KLIK HIER (pdf) !  (communicatie vanuit Stad Lommel).

 

25 maart 2020

INTERESSANTE INFO VOOR OUDERS EN KINDEREN!

 

Erik De Soir schreef een duidelijke gids voor ouders en leerkrachten.

Moet ik bang zijn van het Coronavirus? Klik HIER voor deze gids.

Ook bezorgen we je HIER een link naar het boekje 'Hallo ik ben Corona'  om met kinderen over het virus te spreken. Lies Scaut schreef dit verhaaltje, zodat ouders dit samen met hun kind kunnen bespreken.

Je kan de gids en het verhaaltje makkelijk downloaden op hun website: https://dewegwijzer.org

Dit is in meerdere talen beschikbaar!

19 maart 2020

 

NIEUWE AFSPRAKEN SCHOOL I.V.M. OPVANG!

 

Dagelijks zijn er 's morgens (om 8u30) enkele leerkrachten op school om te kijken of er kinderen zijn die opvang nodig hebben. Indien er zich geen kinderen aanmelden, mogen de leerkrachten naar huis gaan.

Indien je in het verloop van de dag toch opvang nodig hebt (vb: je moet pas om 10u of 14u gaan werken), dan kan je JUF NICOLE op voorhand een SMS sturen: 0497-204.659. Dan zorgt de school op dat moment voor opvang! Opgelet: Dit is enkel tijdens de bestaande schooluren (inclusief voorschoolse en naschoolse opvang).

NIEUWE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID VOOR SCHOLEN

1) Zieke kinderen blijven thuis!

2) Enkel opvang voor drie groepen van gezonde leerlingen:

- kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...)

- kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid

- kinderen met een moeilijke thuissituatie. 

3) Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

 

18 maart 2020

 

ENKEL OPVANG IN ONZE SCHOOL VOOR KINDEREN UIT CRUCIALE SECTOREN EN IN NOODSITUATIES!

 

De nationale veiligheidsraad heeft de maatregelen verstrengd. Men spreekt van een 'soft lockdown'.

Dit betekent dat je enkel in uiterste noodzaak verplaatsingen mag doen en dat het verboden is om samen te komen in groep, uitgezonderd met jouw gezinsleden. 

Voor scholen, kinderopvang en crèches verandert er niets. Maar we willen er nogmaals op aandringen om ENKEL VAN DE OPVANG GEBRUIK TE MAKEN IN UITERSTE NOODZAAK ... voor de kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren (medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid)). 

13 maart 2020

VANAF 14 MAART TOT EN MET 3 APRIL 2020 WORDEN DE LESSEN OPGESCHORT IN ONZE SCHOOL.

 

De nationale veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere

verspreiding van het coranavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie

ouders echt zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden

door grootouders van 65+. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te

laten opvangen door hun grootouders van 65+.

 

Wel is er de mogelijkheid  om persoonlijke creatieve oplossingen te zoeken zodat er ook op de

scholen geen grote groep kinderen samengebracht wordt.

 

Bij het organiseren van de opvang houden we vanzelfsprekend rekening met hygiëne, afstand,

ventilatie, … .

 

Deze maatregel gaat in vanaf 14 maart en duurt voorlopig t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt

daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

 

Wat kan je als ouder doen?

 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind ( zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig

voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek je met je kind over het coronavirus :

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?​

- Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

- Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

- Extra informatie voro ouders op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

- Algemene info en veelgestelde vragen website stad Lommel :

  https://www.lommel.be/product/2769/coronavirus-covid-19

 

Stedelijke basisschool ‘t Stekske

Luikersteenweg 447
3920 Lommel

BELGIË
tel : 011 / 64 23 77

website : www.stekske.be

e-mail: stekske@lommel.be