HET CORONAVIRUS - LAATSTE UPDATE!

 

31 oktober 2020

Verlenging krokusvakantie!

De krokusvakantie zal met 1 week verlengd worden!

Van 31 oktober tot en met 15 november is er GEEN school.

We starten weer op maandag 16 november!

Probeer zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten , respecteer voldoende afstand en draag een mondmasker! 

 

14 oktober 2020

Mag mijn kind naar school? Aangepaste beslisbomen.


Deze beslissing kunnen jullie zelf maken aan de hand van deze beslisbomen.
=> beslisboom kleuters (
klik hier - pdf)
=> beslisboom lagere school (
klik hier - pdf)

30 augustus 2020

START NIEUW SCHOOLJAAR 1 SEPTEMBER 2020

Beste ouders,

                        

Schooljaar 2020-2021 staat voor de deur. Hopelijk gaan we een veilig en gezond jaar tegemoet. Zoals jullie wellicht reeds via de media vernomen hebben, starten we binnen de kleurcode geel.

Wat betekent dit nu concreet voor onze school?

 • Al onze kinderen kunnen elke dag naar school. De normale schooltijden blijven behouden. Iedereen start om 8.30 uur en de school eindigt op 15.05 uur.

 • We ambiëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken. We hanteren dezelfde hygiënevoorschriften als vorig schooljaar.

 • Kleuteronderwijs: social distancing bij contacten tussen volwassenen, geen social distancing tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling, personeel draagt mondmasker indien afstand niet gegarandeerd kan worden.

 • Lager onderwijs: social distancing bij contacten tussen volwassenen, social distancing tussen personeel en leerlingen, geen social distancing tussen leerlingen, personeel draagt mondmasker indien afstand niet gegarandeerd kan worden.

 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis.

 • We moeten de aanwezigheid van ouders op school vermijden. Zet de kinderen aan de poort af en haal ze daar ook terug op. Zorg voor de nodige afstand aan de schoolpoort.

 • Op de eerste schooldag kunnen er geen ouders mee op de speelplaats.

 • We mogen terug gebruik maken van de eetzaal. Dranken verdelen mag ook.

 • De kinderen mogen tijdens de middagpauze terug thuis gaan eten.

 • De speeltijden verlopen terug normaal.

 • Het zwemmen start op voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar. (zie maandkalender)

 • Voor- en naschoolse opvang blijft behouden.

 • De voorziene infoavonden kunnen we NIET op een veilige manier op school organiseren. Jullie krijgen allemaal een informatiebundel met de uitleg en afspraken per klas mee naar huis.

 • Op langere termijn annuleren we al het grootouderfeest en de kienavond. Hopelijk kunnen we deze volgend schooljaar wel in veilige omstandigheden organiseren.

 

Het schoolteam

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of ophaalt.

 • Neem ’s morgens de temperatuur van je kind voor het naar school komt. Bij koorts mag je kind de speelplaats niet betreden.

 • Zet je kind af of haal het op aan de ingangen van de school. Volg stipt de afgesproken uurregeling.

 • Kom niet op het terrein van de school.

 • Hou 1.5 m afstand van andere ouders en kinderen.

 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang

 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Doe dit via telefoon of mail.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.

 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen dan om je kind zo snel mogelijk af te halen. Neem daarna contact met je huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 • Is iemand van je gezin besmet met corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven.

 • Behoort je kind tot de risicogroep dan beslist de behandelende arts of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

 

Meer informatie?​

- Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

- Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

- Extra informatie voro ouders op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

 

Stedelijke basisschool ‘t Stekske

Luikersteenweg 447
3920 Lommel

BELGIË
tel : 011 / 64 23 77

website : www.stekske.be

e-mail: stekske@lommel.be