Personeel in onze school

lerarenteam 2020-2021.jpg

Directie:                                    Gwenda Kuypers

Administratief personeel:          juf Veerle

Kleuteronderwijs

1ste kleuterklas:                        juf Linda + meester Hans

2de kleuterklas:                         juf Chris

3de kleuterklas:                         juf Wendy

Ondersteuning:                          juf Veerle, juf Anke, meester Hans

Lichamelijke opvoeding:            meester Hans

Kinderverzorgster:                     Cindy

Lager onderwijs

1ste leerjaar:                              juf Annita + juf Miet

2de leerjaar:                               juf Karolien + juf Miet

3de leerjaar:                               juf Evie Wilms

4de leerjaar:                               juf Evie Bosmans

5de leerjaar:                               meester Brecht

6de leerjaar:                               juf Tamara 

Ondersteuning:                           juf Miet, juf Christel

Zorgcoördinator:                         juf Christel

ICT-coördinator:                          meester Hans

Leraar godsdienst:                      juf Cindy

Leraar NC Zedenleer:                 juf Kris 

Leraar Protestantse godsdienst: juf Melina 

Leraar Islam:                               juf Merve

Leraar Orthodoxe godsdienst:    /

Leraar lichamelijke opvoeding:   meester Roy

Ondersteuningsnetwerk:            juf Sofie, juf Elke, juf Els

Toezichthoudend personeel  

Eetzaal kleuters:                         Jolanda  

Eetzaal lager onderwijs:             Caroline

Buitenschoolse opvang:             Lutgarde