SCHOOLTEAM

School maken doe je niet alleen. Elke dag staat er een team vol enthousiaste mensen klaar om voor alle kinderen het best mogelijk onderwijs te geven. Niet alleen de leerkrachten, maar ook het ondersteunend personeel zijn een onmisbare schakel in onze school.

Samen met de ouders proberen we steeds het best mogelijke traject te bieden aan de kinderen.

Het CLB probeert ons hierbij te ondersteunen om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.

Iedereen is belangrijk en het kind staat steeds centraal in onze school! 

foto leerkrachten 2019.jpg

PERSONEEL

Directie:                                    Gwenda Kuypers

Administratief personeel:          juf Veerle

Kleuteronderwijs

Instapklas:                                 juf Jinka

1ste kleuterklas:                        juf Linda 

2de kleuterklas:                         juf Chris

3de kleuterklas:                         juf Wendy

Ondersteuning:                          juf Veerle, juf Karen, meester Hans

Lichamelijke opvoeding:            meester Hans

Kinderverzorgster:                     Cindy Wouters

Lager onderwijs

1ste leerjaar:                              juf Annita + juf Vera

2de leerjaar:                               juf Karolien

3de leerjaar:                               juf Evie Wilms

4de leerjaar:                               juf Evie Bosmans

5de leerjaar:                               meester Brecht

6de leerjaar:                               juf Tamara 

Ondersteuning:                           juf Miet, juf Vera, juf Christel

Zorgcoördinator:                         juf Christel

ICT-coördinator:                          meester Hans

Leraar godsdienst:                      juf Cindy

Leraar NC Zedenleer:                 juf Kris 

Leraar Protestantse godsdienst: juf Melina 

Leraar Islam:                               juf Merve

Leraar Orthodoxe godsdienst:    juf Neven

Leraar lichamelijke opvoeding:   meester Roy

Toezichthoudend personeel  

Eetzaal kleuters:                        Jolanda  

Eetzaal lager onderwijs:             Marian 

Buitenschoolse opvang:             Lutgarde