top of page

HOOFDZETEL Centrum Voor Leerlingbegeleiding

Vrij CLB Limburg afdeling Pelt
Bermstraat 9 bus 1
3910 Pelt 
Tel: 011/80.59.00
e-mail: pelt@vrijclblimburg.be
website: www.vrijclblimburg.be

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse en maatschappelijke context.
Het CLB werkt:
• onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;
• kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;
• multidisciplinair;
• binnen de regels van het beroepsgeheim;
• met respect voor het pedagogisch project van de school.

 

kinderen3.jpg
bottom of page