SCHOOLTEAM

School maken doe je niet alleen. Elke dag staat er een team vol enthousiaste mensen klaar om voor alle kinderen het best mogelijk onderwijs te geven. Niet alleen de leerkrachten, maar ook het ondersteunend personeel zijn een onmisbare schakel in onze school.

Samen met de ouders proberen we steeds het best mogelijke traject te bieden aan de kinderen.

Het CLB probeert ons hierbij te ondersteunen om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden.

Iedereen is belangrijk en het kind staat steeds centraal in onze school! 

PERSONEEL

Directie:                                    Nicole Gerits

Administratief personeel:          juf Veerle

Kleuteronderwijs

Instapklas:                                 meester Hans

1ste kleuterklas:                        juf Linda 

2de kleuterklas:                         juf Chris

3de kleuterklas:                         juf Wendy

Ondersteuning:                          juf Veerle , Juf Jinka

Lichamelijke opvoeding:            meester Roy

Kinderverzorgster:                     Cindy

Lager onderwijs

1ste leerjaar:                              juf Annita + juf Karolien

2de leerjaar:                               juf Gwenda + juf Karolien

3de leerjaar:                               juf Evie W.

4de leerjaar:                               juf Evie B.

5de leerjaar:                               juf Christel + meester Brecht

6de leerjaar:                               juf Tamara 

Wereldklas:                                juf Vera

Ondersteuning:                           juf Miet, meester Brecht

Zorgcoördinator:                         juf Gwenda 

ICT-coördinator:                          meester Roy

Leraar godsdienst:                      juf Carine

Leraar NC Zedenleer:                 juf Kris 

Leraar Protestantse godsdienst: juf Melina 

Leraar Islam:                               juf Merve

Leraar lichamelijke opvoeding:   meester Erik + meester Roy

Toezichthoudend personeel  

Eetzaal kleuters:                        Jolanda  

Eetzaal lager onderwijs:             Marian 

Buitenschoolse opvang:             Lutgarde 

Stedelijke basisschool ‘t Stekske

Luikersteenweg 447
3920 Lommel

BELGIË
tel : 011 / 64 23 77

website : www.stekske.be

e-mail: stekske@lommel.be