top of page

Het schoolbestuur heeft één schoolraad voorzien voor de twee stedelijke basisscholen van Lommel. Hierin zetelen ouders, personeel en afgevaardigden van de lokale gemeenschap van Kattenbos en Kolonie.
De directeurs en schepen van onderwijs zijn met raadgevende stem van rechtswege aanwezig.
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

 

Onze schoolraad  

   

Geleding ouders:

Caroline Willekens

Claudio Bergamo 

Maarten Breuls

Jan Maes 

Geleding leerkrachten:

Ina Flemings

Suzy Tempels 

Tamara Torreborre (Voorzitter)

Linda Gielen 

 

Geleding lokale gemeenschap:

Jacques Adriaansen(secretaris)

Medard Verstraeten

Frederic Vandermeer 

Franky Maes 

 

Schoolbestuur:

Schepen Peter Vanderkrieken 

Sara Vander Mierde 

Gwenda Kuypers

kinderen2.jpg
bottom of page